Video Ple Municipal 04/02/2016

VIDEO DEL PLE MUNICIPAL

El dijous 4 d efebrer es va celebrar un Ple extraordinadori,

Es va tractar la dissolució del Patronat Llar de Sant Miquel,, es van aprovar els pressupostos 2016 un cop desestimades les al.-legacions, i es van aprovar les taxes de les obres de Plaça del Centre i adjacents, la retenció de crèdit i el PAES (Pla d’accions per una eneregia sostenible)

https://www.youtube.com/watch?v=xLC_iAcD5YQ

Agraïm a Joan López i Grau la filmació i edició del Ple municipal.