ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2016

ORDENANÇA MUNICIPAL NÚMERO 33 PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DELS MOSQUITS I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE

33.- MOSQUIT TIGRE

ORDENANAÇA NÚM. 32-REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ELS ACTES D’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL EN EL MUNICIPI

32 ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ELS ACTES D’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÓL EN EL MUNICIPI D’AMER

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25-DE PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS AL TERME MUNICIPAL D’AMER

25.- TINENÇA D’ANIMALS

NORMATIVA VIGENT:

NN. SS. de Planejament d’Amer, Text refós 2006.

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=224828&fromPage=load

Nota 1: Veure modificacions puntuals posteriors

Nota 2: Els plànols d’ordenació vigents són els que es varen aprovar l’1 d’abril de 1987.

Vine al LECXIT!

Ja tenim els primers voluntaris per al LECXIT del proper curs. Amb només 1 hora de lectura i de jocs a la setmana, podem fer que un nen gaudeixi d’un conte o d’un llibre per a la resta de la seva vida. Val la pena!

Fes-te voluntari del LECXIT!

Web del LECXIT

Conveni Urbanístic

CONVENI URBANÍSTIC