Aprovació definitiva de la relació d’aspirants admesos i exclosos

decret admesos i exclosos