Entrades per Admin

PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTAL

6_Mapa pla actuacions quadrieni 2018-2021 5_Mapa elements vulnerables del municipi 4_Mapa elements de risc del municipi 3_Mapa infraestructures existents 2_Mapa topogràfic del municipi 1_Mapa situació i imatge aèria del municipi PPIF Amer  

Arquitecte tècnic

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ INTERINA D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI DE LA CATEGORIA TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (ARQUITECTE/A TÈCNIC/A) DE LA SOTS-ESCALA TÈCNICA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE L’AJUNTAMENT D’AMER decret 105 decret admesos i exclosos