Entrades per Ajuntament d'Amer

Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona en la convocatòria FONS DE COOPERACIÓ LOCAL I CULTURAL 2017, ha concedit a l’Ajuntament d’Amer una subvenció de 39.045 euros, repartida de la següent manera: Per inversió en el projecte titulat “Reforma parcial de la planta baixa de “Can Boles” un import de 14.0000 euros. Per despeses corrents, “enllumenat públic i […]