APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA SELECCIÓ TÈCNIC INFORMÀTIC

S’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la contractació en modalitat de pràctiques d’un tècnic auxiliar en informàtica dins el programa de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Aquesta oferta va destinada a joves d’entre 16 i 29 anys, inscrits al programa de Garantia Juvenil i que tinguin com a mínim estudis de cicle formatiu de grau mig relacionats en l’àmbit de la informàtica.

El termini per presentar les sol·licituds acaba el 14 de novembre de 2017.

Podeu consultar les bases de la convocatòria amb tota la informació sobre com presentar-se a aquesta oferta de feina clicant aquí.

AQUESTA OFERTA DE FEINA QUEDA SUPEDITADA A LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER PART DEL SOC.

Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona en la convocatòria FONS DE COOPERACIÓ LOCAL I CULTURAL 2017, ha concedit a l’Ajuntament d’Amer una subvenció de 39.045 euros, repartida de la següent manera:

  • Per inversió en el projecte titulat “Reforma parcial de la planta baixa de “Can Boles” un import de 14.0000 euros.

  • Per despeses corrents, “enllumenat públic i edifici escoles”, un import de 19.188,00 euros

  • Per despeses culturals, un import de 5.857,00 euros

 

 

DECRET ADMESOS I EXCLOSOS-concurs oposició, per a la provisió interina d’una plaça de funcionari de la categoria tècnic/a de grau mitjà (arquitecte/a tècnic/a) de la sot-escala tècnica de l’escala d’administració especial de l’Ajuntament d’Amer

decret 105

Aprovació inicial pressupost general exercici 2016

TAULELL D’ANUNCIS

Aprovació inicial pressupost general exercici 2016

En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles, l’article 112.3 de la Llei Reguladora de bases de Règim Local i l’article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, reguladora de les hisendes locals article 169.g de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general per a l’exercici 2016, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 17 de desembre de 2015

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL esmentat, i pels motius enumerats en el numero 2 de l’article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents :

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions : Quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) òrgan davant el qual es reclama : Ple de l’Ajuntament.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Amer, 18 de desembre de 2015

 

L’Alcaldessa,

Maria Rosa Vila Junahuix

 

 

AVIS TALL DE LLUM DIUMENGE

ENDESA efectuarà un tall de subministrament elèctric per treballs de manteniment el poper DIUMENGE 23 D’AGOST entre les 08 i les 11 del matí, que afectarà els següents carrers :

-Barri de Palou

-Barri Sant Climent

-Bell Indret

-Camí Sant Climent

-Avda de la Selva

-Carrer Girona

-Carrer Migdia

-Plaça Pietat

-Travessera Joan Fontàs

-Carrer Vilafresser

 

Disculpeu els inconvenients.

AVÍS TANCAMENT AIGUA DIJOUS

Amb motiu de treballs de reparació a la Xarxa Municipal d’Aigua Potable, està previst tancar el subministrament el proper DIJOUS 20 D’AGOST A LES 09:00 FINS A LES 14:00

Disculpeu els inconvenients.

 

 

Agraïment de l’Alcaldessa

En nom propi i de tot el consistori, vull donar un agraïment públic i sincer a totes les persones que ahir van acompanyar-nos a la Sardana de l’Alcalde.

A la Il.lma. Sra. Montserrat Roura, Cap dels Serveis Territorials de Benestar Social del Govern de Catalunya i Alcaldessa de Riudellots de la Selva.

A la Il.lma. Sra, Assumpció Rodríguez, Subdelegada del Govern de Catalunya a les comarques de Girona.

A l’ Il.lm. Sr, Salvador Balliu, President del Consell Comarcal de La Selva, i alcalde de Caldes de Malavella.

Als alcaldes de Bonmatí-Sant Julià de Llor, d’Anglès, Osor, La Cellera i Les Planes d’Hostoles.

Als ex-alcaldes de la Vila d’Amer que van poder acompanyar-nos.

Als representants de les Entitats i Associacions de la Vila que per primera vegada han estat convidades a presidir la Sardana en agraïment al seu treball constant pel nostre poble i per la nostra gent.

A tots els amerencs i amics de la nostra Vila i de les nostres tradicions, que ahir van ajuntar les seves mans per a ballar la nostra Sardana, única arreu del país.

I a totes les persones, vilatans i visitants,  que van omplir la nostra Plaça donant més relleu i continuïtat a una tradició singular que ens omple d’orgull a tots el amerencs.

Moltes gràcies a tothom.

MARIA ROSA VILA JUANHUIX

Alcaldessa de la Vila d’Amer

 

Canvi circulació Festa Major

En motiu de la Festa Major, hi haurà canvis de circulació.

Els voltants de l’Estació i del Pavelló esportiu, tindran un canvi de sentit de circulació per tal de facilitar l’accés a les atraccions situades a l’Estació i als actes del Pavelló. El canvi no afecta l’accés en cotxe a Sant Martí.

Els canvis començaran el Dijous dia 13 pel matí  fins el Dimarts  18.

Pel que fa a la Plaça de la Vila:

Dijous 13 quedarà tancada en motiu de l’Aplec Nocturn a partir de les 9 del vespre.

Divendres 14 quedarà tancada a partir de les 6 de la tarda i fins el dilluns 17 a les 9 del matí.

 

Gaudim de la Festa !