CONCURS OPOSICIÓ, PER A LA PROVISIÓ INTERINA D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI DE LA CATEGORIA TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (ARQUITECTE/A TÈCNIC/A) DE LA SOTS-ESCALA TÈCNICA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE L’AJUNTAMENT D’AMER

Edicte arq_tec_interí

DECRET D’ADMESOS I EXCLOSOS decret 105

LLISTAT APROVATS anunc signat

EDICTE Decret de nomenament interí signat