Mesures establertes dins les zones d’afectació d’influença aviària

170224 focus confirmats o sospites d'IA Catalunya

Annex 1_Mapa de focus IA_23_02_2017

Llistat municipis ZP i ZV_v3

Annex2_Mesures de biosegurat

Instruccions zona de vigilÓncia i protecci¾