Enguany Amer a participat en el 3r any consecutiu l’organització de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que s’emmarca dins la iniciativa europea de la “European mobility week”. La llista de municipis adherits a aquesta iniciativa ha permés a Catalunya ser un referent europeu, en la tasca conjunta per:

  • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible; en particular, amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, el consum racional dels recursos energètics i l’ocupació de l’espai públic.
  • Sensibilitzar el ciutadà sobre els impactes ambientals del transport i informar-lo sobre les seves diferents modalitats.
  • Incrementar les oportunitats perquè els ciutadans puguin usar mitjans de transport alternatius al cotxe.
  • Oferir a la ciutadania la possibilitat de redescobrir la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.

Consulteu també:

  • Agenda de les activitats realitzades a Amer