ElConsell Comarcal de la Selva ha engegat un nou servei destinat a tots els habitants de la comarca amb la finalitat defomentar l’ús del cotxe compartit. El projecte de”compartircotxe” neix de la voluntat de fomentar entre lapoblació de la comarca un ús mésracional del cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada depersones que estan interessades a compartir el vehicle privat al’hora d’anar a treballar, a estudiar o fer unviatge puntual.

“Comparteixcotxe”  funciona mitjançantaquest servei veureu on-line les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant al vostre. A través del correuelectrònic us podreu posar en contacte amb elles,així com també veureu quines són lesseves preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu delviatge, i tot un seguit de dades per fer mésfàcil la trobada de companys i companyes. En aquest sentit,podreu deixar un missatge electrònic a aquelles persones queconsidereu que són adients per compartir un mateix viatge.Tot de manera immediata, gratuïta i sense intermediaris.

Podeu accedir-hi a través  de la pàgina principal on començar els tràmits és:

http://www.selva.compartir.org