CONCURS OPOSICIÓ, PER A LA PROVISIÓ INTERINA D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI DE LA CATEGORIA TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (ARQUITECTE/A TÈCNIC/A) DE LA SOTS-ESCALA TÈCNICA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE L’AJUNTAMENT D’AMER

Edicte arq_tec_interí DECRET D’ADMESOS I EXCLOSOS decret 105 LLISTAT APROVATS anunc signat EDICTE Decret de nomenament interí signat

Tastets TIC a la Biblioteca Municipal d’Amer. Iniciació a Internet

A la Biblioteca Municipal d’Amer et proposem iniciar-te en les tecnologies de la informació i la comunicació amb la participació en el proper taller Iniciació a Internet que es farà el dia 11 de maig, de 16 a 20 h, a la biblioteca. Si tens més de 16 anys, aquest és el teu taller. Activitat […]

Mesures establertes dins les zones d’afectació d’influença aviària

Annex 1_Mapa de focus IA_23_02_2017 Llistat municipis ZP i ZV_v3 Annex2_Mesures de biosegurat Instruccions zona de vigilÓncia i protecci¾