Ordenança venda ambulant i no sedentària

Ordenança venda ambulant i no sedentària