Sessió Extraordinària del Ple

Sessió Extraordinària del Ple que se celebrarà el dia 2 de març de 2017, a les 17 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament (Museu Etnològic).

Ordre del dia:

1.- Proposta d’ampliació del termini d’exposició pública del Pla d’Ordenació Urbanística d’aquest municipi (POUM).